Nationaal Congres BelastingZaken

Vrijdag 1 november 2019

Van der Valk Utrecht

Programma

vrijdag 1 november 2019

09:00

 • Ontvangst met koffie & thee

09:30

 • Welkom door de dagvoorzitter

09:45

 • Btw actualiteiten

  De btw verandert dagelijks. Het is van groot belang dat u deze veranderingen in de gaten houdt. Tijdens haar presentatie brengt Carola van Vilsteren u weer helemaal op de hoogte van de actuele btw-kwesties. Denk daarbij onder meer aan de kleine ondernemersregeling (KOR) en de vereenvoudiging handelsverkeer lidstaten (Quick fixes) die per 1 januari 2020 in werking treden.  Daarnaast aandacht voor praktische zaken als het beperken van risico’s en mogelijkheden voor ondernemers om btw te besparen. Wat zijn hierbij de aandachtspunten voor de administratie? Naast de hoofdlijnen komen ook verschillende uitzonderingen aan bod. De exacte onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit en worden daarom kort voor aanvang van de presentatie vastgesteld.

  Carola van Vilsteren | Btw-adviseur en eigenaar, Van Vilsteren BTW Advies

10:30

 • Vpb & IB-actualiteiten

  Almer de Beer zal u wegwijs maken door de recente ontwikkelen op het gebied van de Vpb & IB. Onderwerpen die de revue passeren, zijn onder andere: rekening courantmaatregel, aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesregeling, ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsopvolgingsregelingen.

  mr. Almer de Beer | Belastingadviseur, Grant Thornton

11:15

 • Koffie- & theepauze

11:45

 • Workshop ronde I

  Rekeningcourantmaatregel
  De fiscale praktijk is in de ban van de voorgestelde 'rekening-courantmaatregel'. Begrijpelijk aangezien deze maatregel breekt met de traditie dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) onder de huidige regelgeving zonder fiscale beperkingen, onbeperkt geld mag lenen van zijn B.V.  Heeft u cliënt veel geleend van zijn/haar vennootschap? Dan is het zaak om hier als adviseur tijdig aan de bel te trekken en actief te onderzoeken wat u kunt doen om te voorkomen dat uw cliënt straks aanmerkelijkbelangheffing moet betalen over de excessieve schulden aan zijn/haar vennootschap. In deze workshop behandelt Almer de Beer met u de mogelijke oplossingen voor het afbouwen van rekening-courantschulden.

  mr. Almer de Beer Belastingadviseur, Grant Thornton

   

  Adviseur in spagaat
  De mogelijkheden van de inspecteur om aan een belastingadviseur een boete op te leggen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Ook op het gebied van de naleving van de Wwft. Hieraan kan worden toegevoegd dat de belastingadviseur ook langs civiele weg met claims kan worden geconfronteerd. Hierbij gaat het niet alleen om ontevreden cliënten die schadevergoeding vorderen vanwege wanprestatie. Ook de Belastingdienst maakt in voorkomend geval gebruik van zijn civiele bevoegdheden om niet-betaalde belastingschulden op derden te verhalen.
  In welke gevallen kan de belastingadviseur aansprakelijk worden gesteld? En hoe kan de belastingadviseur zich hiertegen wapenen? In deze workshop geeft advocaat-belastingkundige Arhur Kan u concrete handvatten ter voorkoming van ‘ongelukken’. 

  mr. Arthur Kan | Advocaat - KanPiek Fiscale Advocatuur

12:30

 • Lunch

13:15

 • Workshop ronde II

  Financiële planning (Boxarbitrage)
  De laatste jaren zijn er de nodige wijzigingen geweest op het snijvlak fiscaliteit en vermogen. De tarieven in box 1 en 2 worden aangepast en in box 3 kennen we een jaarlijks wijzigend forfaitair rendement. De systematiek van de inkomstenbelasting is weliswaar hetzelfde, afwegingen worden steeds anders. Mede gelet op de aangekondigde rekeningcourantmaatregel is het zaak om de vermogenssamenstelling van uw cliënten tegen het licht te houden. In deze workshop bespreekt ervaren dga-adviseur Chris Dijkstra de verschillende overwegingen die daarbij een rol spelen.

  mr.dr. Chris DijkstraDirecteur van The Watermill Tax & Advisory

  Loonzaken Update
  Wat is de laatste stand van zaken rondom het vervangen van de Wet DBA? Hoe zit het ondertussen met de handhaving bij werkgevers en zzp’ers? Wat houdt de aangekondigde verruiming van de werkkostenregeling precies in? En wat zijn de recente ontwikkelingen in de rechtspraak? Dit en meer in de Loonzaken Update, waarin ervaren loonbelastingspecialist Jan-Bertram u bijpraat over de laatste actualiteiten op het gebied van de loonheffingen.

  In het tweede deel zal een specifiek loonheffingsthema worden behandeld, met dit keer aandacht voor de looncontrole. Ervaren controleur loonheffingen Adri van Halem zal eerst inzoomen op de steekproef bij de controle loonheffingen van de Belastingdienst, waarna Jan-Bertram de aandachtspunten voor de praktijk bespreekt.

  mr. Jan Bertram RietveldPartner People Advisory Services EY

14:00

 • De Eindejaarstips! deel 1

  Heleen Elbert bespreekt de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2020 en geeft Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen, ondernemers, dga’s, werkgevers en werknemers.

  mr. Heleen ElbertZelfstandig fiscaal-jurist

14:45

 • Koffie- & theepauze

15:00

 • De Eindejaarstips! deel 2

  Heleen Elbert bespreekt de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2020 en geeft Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen, ondernemers, dga’s, werkgevers en werknemers.

  mr. Heleen Elbert | Zelfstandig fiscaal-jurist

16:00

 • Afsluiting & borrel